Kommer mitt husdjur att vara försäkrad i djurvaktens vård?