Har jag tillåtelse att vidarebefordra mitt telefonnummer till en djurägare?